Zespół

Kierownik Poradni Kardiologicznej Dorosłych dr n. med. Marcin Świerad

Z-ca Kierownika dr n. med. Janusz Szkodziński

Kierownik Poradni Kardiochirurgicznej dr n. med. Piotr Pasek

Pielęgniarka Koordynująca mgr Dorota Włodarczyk