Gabinet dla chorych kwalifikowanych do przeszczepu płuc

Zasady funkcjonowania gabinetu poradni dla chorych kwalifikowanych do przeszczepu płuc

 Zespół Poradni:

dr J. Wojarski, dr S. Żegleń, dr M. Ochman, dr hab. J. Jastrzębski

 

Zakres działalności:

 1. Przeprowadzenie wywiadu dotyczącego schorzeń układu oddechowego, sercowo-naczyniowego, dotychczasowego leczenia, w tym inwazyjnego, nieinwazyjnego oraz farmakoterapii (wywiad pod kątem planowanej transplantacji płuc);
 2. Ocena sprawności psycho-fizycznej pacjenta starszego pod kątem samodzielnego funkcjonowania, stanu mentalnego, stanu świadomości i wiedzy z zakresu planowanej operacji transplantacji płuc oraz formy sprawowanej nad nim opieki ;
 3. Zlecenie procedur diagnostycznych w zależności od wyniku badania podmiotowego oraz przedmiotowego, takich jak: spirometria, EKG, UKG, Doppler naczyń obwodowych, Holter, test wysiłkowy, oraz raz w roku parametrów gospodarki lipidowej, węglowodanowej(HbA1c), wydolności nerek, wątroby, elektrolitów, badań związanych z planowaną transplantacją (PRA, badania wirusologiczne, badania bakteriologiczne);
 4. Zlecenie tomograficznej oceny płuc HRCT (u wybranych chorych);
 5. Przeprowadzenie porady kompleksowej 1 do 2 x w roku z poinformowaniem lekarza kierującego o przeprowadzonej diagnostyce oraz wynikach leczenia ;
 6. Modyfikacja dotychczasowej farmakoterapii ;
 7. W razie pogorszenia stanu ogólnego w stopniu uniemożliwiającym diagnostykę i leczenie w ramach poradni skierowanie chorego do oddziału lecznictwa zamkniętego o profilu pulmonologicznym lub ewentualnie OIT.

 

Struktura logistyczna Poradni:

 • 3 osobne pomieszczenia – pokoje badań (wyposażenie typowe: umywalka, lóżko/kozetka do badań, aparat RR, pomiar SaO2, źródło tlenu!)
 • sekretariat
 • magazyn
 • archiwum