Poradnia transplantacyjna – kwalifikacja pacjentów do transplantacji serca i płuc, leczenie po zabiegach transplantacji

  • Jakimi pacjentami się zajmujemy?
    Poradnia transplantacyjna przeznaczona jest dla pacjentów po przeszczepieniu serca, serca i płuc, oraz pojedynczego płuca lub dwóch płuc. Naszym nadrzędnym celem jest uzyskanie wieloletniego przeżycia po transplantacji, przy zachowaniu dobrej kondycji i samopoczucia naszych pacjentów.

 

  • Jakie badania wykonujemy?
    Przeprowadzamy kompleksową ocenę sprawności przeszczepionych narządów, oraz nadzorujemy terapię immunosupresyjną, która u naszych pacjentów ma zapobiegać procesowi odrzucania.