Kontakt

Zespół Poradni Specjalistycznych Śląskiego Centrum Chorób Serca mieści się w nowym budynku SCCS (pawilon B) w Zabrzu przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 9.

Rejestracji do Poradni Kardiologicznej Dorosłych można dokonać osobiście, telefonicznie lub przez osobę trzecią w godzinach przyjęć, tj.

– poniedziałek: 7.25-18.00

– wtorek-piątek:  7.25-16.00.

http://poradnia.sccs.pl/wp-admin/post.php?post=18&action=edit

T: 32/275 36 43

Rejestracji do Poradni Kardiologicznej Dzieci można dokonać osobiście w godzinach przyjęc, tj.:

– poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.00-16.00
– środa: 8.00-18.00

T: 32/37 33 629