Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania przez chorych na nadciśnienie tętnicze:

 

 1. Co to jest nadciśnienie tętnicze?
  Nadciśnienie tętnicze jest to choroba przewlekła której najważniejszą cechą są podwyższone wartości ciśnienia tętniczego; skurczowego 140 mmHg i więcej lub rozkurczowego 90 mmHg i więcej. Optymalne wartości ciśnienia tętniczego to odpowiednio < 120 mmHg i < 80 mmHg.
 2.  

 3. Co jest przyczyną nadciśnienia tętniczego?
  >90 % przypadków nadciśnienia tętniczego to nadciśnienie o nieznanej przyczynie czyli nadciśnienie pierwotne, około 10% to nadciśnienie wtórne, o znanej przyczynie. Przyczyny te to: 

  • choroby nerek
  • choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego
  • koarktacja aorty
  • stan przedrzucawkowy lub rzucawka
  • ostry stres
  • zespół obturacyjnego bezdechu sennego
  • choroby układu nerwowego
  • niektóre leki i substancje toksyczne(narkotyki , amfetamina, nadużywanie alkoholu, nikotyna).
 4.  

 5. Jak częsta jest to choroba i czy jest niebezpieczna?
  Częstość występowania nadciśnienia wzrasta wraz z wiekiem .Na nadciśnienie choruje co trzeci dorosły Polak, a przez swoje powikłania choroba nadciśnieniowa jest jedną z najważniejszych przyczyn zgonów na świecie. Powikłania te to: 

  • miażdżyca
  • niewydolność serca
  • choroba wieńcowa
  • niewydolność nerek
  • udar mózgu
 6.  

 7. Czy leki obniżające ciśnienie należy zażywać stale?
  Leki obniżają ciśnienie i wydłużają życie ,ale muszą być przyjmowane codziennie. Prawidłowe wartości ciśnienia w trakcie przyjmowania leków nie oznaczają ,że choroba się cofnęła ,ale jest utrzymywana w ryzach i przestała szkodzić.
 8.  

 9. W jaki sposób i w jakich warunkach najlepiej mierzyć ciśnienie tętnicze?
  Ważną informacją dla lekarza są wartości ciśnienia mierzone w warunkach domowych. Pomiar w gabinecie lekarskim może być obarczony błędem związanym ze stresem, czasem oczekiwania przed gabinetem, pozycją pomiaru i innymi czynnikami. Przed planowaną wizytą przez 3-4 dni mierz i zapisuj wartości ciśnienia 2-3 razy dziennie, w innych dniach wystarczy 1 pomiar o stałej porze.
 10.  

 11. W jaki sposób, poza stosowaniem leków ,można obniżyć ciśnienie tętnicze?
  Kilka prostych zmian w stylu życia może spowodować , że dawki leków mogą być mniejsze lub zupełnie będzie można zrezygnować z leczenia farmakologicznego. Każda z poniższych propozycji obniża ciśnienie o 5 do 10 mmHg; 

  • ograniczenie spożycia soli kuchennej
  • redukcja masy ciała
  • regularny wysiłek fizyczny
  • rzucenie palenia tytoniu
 12.  

 13. Do jakich powikłań może prowadzić nadciśnienie tętnicze?
  Nadciśnienie tętnicze może prowadzić do; 

  • przerostu lewej komory serca
  • niewydolności serca
  • przyśpieszonego rozwoju miażdżycy tt.szyjnych, wieńcowych, nerkowych i tt.kończyn dolnych
  • zwiększonej sztywności naczyń
  • zawału serca
  • udaru mózgu
  • upośledzenia czynności nerek
  • rozwarstwienia aorty
  • zmian w naczyniach siatkówki oka
 14.  

 15. Jakie badania oprócz pomiarów ciśnienia tętniczego należy wykonywać?
  • badania laboratoryjne(kreatynina, potas, ,lipidy, glukoza na czczo, kwas moczowy)
  • usg tt.szyjnych
  • dobowe wydalanie białka z moczem
  • ocenę wskażnika kostkowo-ramiennego
  • badanie dna oka
  • doustny test obciążenia glukozą