Informacje dla Pacjenta

Badania Framingham
Dotyczyły czynników ryzyka chorób układu krążenia i choroby niedokrwiennej serca.

 

Najważniejsze czynniki ryzyka:

 • zaburzenia lipidowe
 • niekontrolowane nadciśnienie tętnicze
 • palenie tytoniu

 

POLA ZDROWIA LALOND’A Kanada, 1974


 

Czynniki ryzyka chorób układu krążenia nie poddające się modyfikacji:

 • Wiek
 • Płeć męska
 • Wczesne wystąpienie ChNS lub innych chorób naczyniowych na tle miażdżycy w rodzinie (u kobiet przed 65, u mężczyzn przed 55 r.ż)
 • Przedwczesna menopauza u kobiet
 • Zachorowania na inne choroby naczyniowe na tle miażdżycy

 

Czynniki ryzyka chorób układu krążenia poddające się modyfikacji:

 • Podwyższone stężenie cholesterolu całkowitego i LDL-cholesterolu
 • Niskie stężenie HDL-cholesterolu
 • Podwyższone stężenie trójglicerydów
 • Podwyższone ciśnienie tętnicze krwi
 • Hiperglikemia, cukrzyca
 • Otyłość
 • Czynniki trombogenne (fibrynogen)
 • Zwiększone stężenie homocysteiny

 

Prewencja chorób układu krążenia

 

Prewencja pierwotna – ma na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa występowania choroby oraz zaburzeń zdrowotnych i pewnych odstępstw od dobrego stanu zdrowia poprzez przeciwdziałanie szkodliwym warunkom zanim będą one zdolne wywołać chorobę

 

Wobec tego ważne jest aby:

 • Przestrzegać zaleceń dietetycznych (dieta śródziemnomorska)
 • Stosować regularny, umiarkowany wysiłek fizyczny (np. spacer 30-60 min dziennie)
 • Utrzymywać prawidłową masę ciała
 • Szczepić się przeciw grypie
 • Zaprzestać palenia papierosów
 • Lekarz może zaproponować nam stosowanie wybranych leków np.: aspiryny, statyn, lub inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę
 • Kobiety w okresie menopauzy, które nie mają przeciwwskazań powinny stosować HTZ

 

Prewencja drugiego stopnia – powstrzymanie rozwoju choroby (zaburzeń) oraz skrócenie czasu trwania pierwszych objawów,

 

Prewencja trzeciego stopnia –zapobieganie skutkom przebytej choroby oraz przeciwdziałanie nawrotom choroby i powtórnej hospitalizacji a także minimalizację powikłań

 

Kontroli wszystkich występujących a podlegających modyfikacji czynników ryzyka w tym:

 • Nadciśnienia tętniczego
 • Występującej nadwagi i otyłości
 • Zaburzeń gospodarki lipidowej
 • Małej aktywności fizycznej
 • oraz oczywiście kontynuacji zaleceń przedstawionych w ramach prewencji pierwotnej

 

Szczególne znaczenie dla pomyślnych rezultatów prewencji wtórnej ma ustalenie, że obniżenie poziomu cholesterolu całkowitego oraz jego frakcji LDL nie tylko zatrzymuje proces miażdżycowy ale także powoduje jego cofnięcie

 

Czynnikiem ryzyka podlegającym modyfikacji jest też styl życia w tym:

 • Dieta wysokokaloryczna obfitująca w tłuszcze nasycone w tym cholesterol
 • Palenie tytoniu
 • Nadmierne spożycie alkoholu
 • Mała aktywność fizyczna

 

Działania profilaktyczne w chorobach układu krążenia:

 • Zwiększenie wykrywalności nadciśnienia tętniczego w POZ
 • Rozszerzenie leczenia niefarmakologicznego i wczesne leczenie nadciśnienia w warunkach ambulatoryjnych
 • Wprowadzenie szerszej oceny lipidogramu- w przypadku podwyższenia leczenie dietą i farmakologiczne
 • Rozszerzenie podstawowych metod analitycznech w laboratoriach rejonowych o sposoby określania lipidów