Gabinet prewencji pierwotnej i wtórnej zaburzeń lipidowych i nadciśnienia tętniczego

Lider Poradni: dr Jerzy Foremny

ZADANIA:

 

1. Identyfikacja i objęcie opieką osób obciążonych dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym, które wymagają interwencji prewencyjnej lub terapeutycznej.

 

2. Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego.

  • wywiad
  • badanie przedmiotowe
  • badania laboratoryjne
  • EKG i test wysiłkowy
  • rozważenie wykonania UKG
  • użycie odpowiednich skal do oceny ryzyka

 

3. Odpowiednie zalecenia dotyczące ;

  • stylu życia
  • zdrowej diety
  • leczenia farmakologicznego

 

4. Objęcie szczególną opieką chorych z zaburzeniami lipidowymi i nadciśnieniem tętniczym opornymi na farmakoterapię oraz chorych z powikłaniami.

 

CELE:
1. Wyrobienie zdrowych nawyków żywieniowych (współpraca z dietetykiem).
2. Zaprzestanie palenia tytoniu.
3. Przekonanie do codziennej umiarkowanej aktywności fizycznej (30min.).
4. Utrzymanie BMI <25 kg/m2 , unikanie otyłości brzusznej.
5. Stała kontrola RR i utrzymanie jego optymalnego poziomu (u osób z dużym ryzykiem-CHD, DM- <130/80 mmHg).
6. Kontrola gospodarki lipidowej i utrzymanie jej optymalnego poziomu;
-TC <4,5 mmol/l, opcjonalnie <2 mmol/l., LDL-C <2,5 mmol/l, opcjonalnie <2 mmol/l
7. Kontrola glikemii , utrzymanie HbA1C <6,5%. Celem konsultacji