Informacje dla Pacjenta

Oceń ryzyko związane z ciążą zanim podejmiesz decyzję o posiadaniu potomstwa!

 

Według Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ciąża jest związana z wysokim ryzykiem dla matki, co jest jednoznaczne z odradzaniem ciąży, u chorych:

 • Z ciężkim nadciśnieniem płucnym (zespół Eisenmengera)
 • Zwężeniem lewego ujścia tętniczego i żylnego dużego stopnia.
 • Z poszerzeniem opuszki aorty w zespole Marfana i w zespołach pokrewnych (Ehlersa-Danlosa, Loeysa-Dietza)
 • Z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory <40%
 • Z sinicą (SaO2 krwi tętniczej <85%)
 • Ze sztucznymi zastawkami serca

 

Ponadto umiarkowane ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych występuje u pacjentek z:

 • Lewo-prawym przeciekiem
 • Koarktacją aorty
 • Ciężką stenozą płucną
 • Kardiomiopatią połogową w wywiadzie, pomimo całkowitego powrotu funkcji lewej komory

 

Natomiast niskie ryzyko występuje u chorych:

 • Z niedomykalnościami zastawek przy zachowanej funkcji lewej komory,
 • Łagodną i umiarkowaną stenozą płucną,
 • Dwupłatkową zastawką aortalną bez stenozy,
 • Prolapsem mitralnym bez istotnej niedomykalności,
 • Małymi przeciekami.

 

Ryzyko powikłań wczesnych i odległych występujących u noworodka matki z  chorobą serca wzrasta wobec obecności następujących czynników:

 • Ciąży mnogiej
 • Palenia tytoniu
 • Wady sinicznej serca
 • Konieczności przyjmowania leków

 

Podejmując decyzję o ciąży miej świadomość, iż Twoje dziecko ma zwiększone prawdopodobieństwo odziedziczenia wady serca. Ryzyko to jest większe jeśli wadę serca ma matka, mniejsze gdy chory jest ojciec (tabela poniżej). Stąd też wskazane jest przeprowadzenie konsultacji u lekarza genetyka.

 

 

Najczęstszymi powikłaniami kardiologicznymi u pacjentek powyżej 20 tygodnia ciąży są:

 

 

Należy wykonać badanie echokardiograficzne płodu pomiędzy 16-18 tygodniem ciąży.

 

Zastanów się nad antykoncepcją:
Skuteczność metod mechanicznych jest niewystarczająca. Z drugiej strony hormonalne środki antykoncepcyjne nie powinny być stosowane u pacjentek z podniesionym ryzykiem powikłań zakrzepowo-zatorowych, do których należą pacjentki z krążeniem typu Fontana, sinicą, słabą funkcją komory systemowej. Nowsze środki antykoncepcyjne zawierające wyłącznie progesteron nie podnoszą ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych i są wysoce skuteczne (>95%), podobnie jak wkładki domaciczne.

 

Więcej informacji znajdziesz w poniższych linkach:

 

Task force on the management of cardiovascular diseases in pregnancy of the European Society of Cardiology. Expert consensus document on management of cardiovascular diseases during pregnancy. (link)
Eur Heart J 2003;24:761-81.

 

The Task Force on the Management of Grown-up Congenital Heart Disease of the European Society of Cardiology (ESC). (link)
Baumgartner H, Bonhoeffer P, De Groot NM, de Haan F, Deanfield JE, Galie N, Gatzoulis MA, Gohlke-Baerwolf C, Kaemmerer H, Kilner P, Meijboom F, Mulder BJ, Oechslin E, Oliver JM, Serraf A, Szatmari A, Thaulow E, Vouhe PR, Walma E. Eur Heart J. 2010.

 

Grown-Up Congenital Heart Disease (Management of) ESC Clinical Practice Guidelines (link)

 

Pregnancy in women with congenital heart disease. (link)
Connolly HM. Curr Cardiol Rep. 2005;7(4):305-9. Review.

 

http://www.nhs.uk
http://www.health-care-clinic.org
http://www.rge.ca