Gabinet porad dla kobiet z chorobami układu sercowo-naczyniowego w okresie ciąży

Zespół lekarzy Poradni: dr W. Streb, dr R. Wojnar

 

 

Poradnia kardiologiczna Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pacjentom, wśród których coraz większy odsetek stanowią kobiety w okresie rozrodczym. Postępy w leczeniu wad wrodzonych serca sprawiają, iż liczba ciężarnych obciążonych wywiadem kardiologicznym stale wzrasta. Tak dzieje się na całym świecie. Niestety brak odpowiedniej opieki nad kobietą ciężarną z chorobą serca, obejmującą nie tylko kontrolę ginekologiczną, ale także konsultację kardiologa, anestezjologa, a nierzadko także lekarza genetyka, sprawiają iż ryzyko powikłań w tym śmiertelnych jest duże. Pamiętając, iż przyczyny kardiologiczne są najczęstszą przyczyną zgonów ciężarnych, w naszym ośrodku uruchomiony został gabinet dedykowany tym właśnie chorym. O tym, iż pacjentki z chorobami serca w okresie rozrodczym zasługują na szczególną uwagę może świadczyć fakt, jak wiele z nich nie posiada wystarczających informacji ryzyku związanym z ciążą (tab. 1)

 

 

Źródło: JACC 2008;7:577-578

 

Opieka kardiologiczna nad chorą na schorzenia sercowo-naczyniowe to także opieka nad jej dzieckiem! (Ryc. 1)

 

 

Celem poradni jest ambulatoryjna opieka kardiologiczna kobiet w okresie ciąży oraz poradnictwo dla kobiet ze schorzeniami układu krążenia, które planują zajście w ciążę.

 

Zadania szczegółowe poradni obejmują konsultacje kobiet z wadami serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami rytmu serca, nadciśnieniem płucnym, chorobą wieńcową i niewydolnością serca, które planują ciążę, jak również diagnostykę i leczenie kobiet ciężarnych, u których choroba układu sercowo-naczyniowego wystąpiła w ciąży lub w okresie połogu.

 

Poradnia prowadzi diagnostykę w oparciu o nowocześnie wyposażone pracownie Śląskiego Centrum Chorób Serca oraz szerokie możliwości laboratorium szpitalnego. Dysponujemy aparatem UKG, Holterem EKG, Holterem zdarzeniowym, systemem holterowskiego monitorowania ciśnienia tętniczego, a także aparaturą niezbędną do wykonania testu ergospirometrycznego.

 

W ramach swoich zadań poradnia kwalifikuje do leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego oraz opiniuje o optymalnym sposobie i terminie rozwiązania ciąży w aspekcie obciążenia kardiologicznego ciężarnej oraz ryzyka powikłań grożących płodowi.