Gabinet porad dla chorych z zespołem metabolicznym, cukrzycą, niewydolnością nerek

Zespół lekarzy Poradni: dr J. Kowalczyk, dr T. Podolecki, dr J. Obrębska

 

Celem gabinetu jest udzielanie porad w zakresie rozpoznania, przebiegu leczenia chorych z zespołem metabolicznym, cukrzycą i niewydolnością nerek.

 

Zadaniem lekarza konsultującego jest ocena stopnia zaawansowania, czasu trwania, powikłań w przebiegu zespołu metabolicznego, cukrzycy, choroby nerek, w tym nefropatii indukowanej kontrastem (CIN):

 • Przy przyjęciu wywiad dotyczący aktualnych dolegliwości i współistniejących schorzeń
 • Badanie fizykalne w tym masa ciała, wzrost, BMI, obwód talii i bioder
 • Zlecenie badań laboratoryjnych: – glikemia na czczo i 2 godziny po posiłku, Hba1c, Kreatynina ( GFR), Lipidogram, hormony tarczycy
 • Wykonanie testu wysiłkowego celem oceny wydolności i rezerwy wieńcowej
 • Ustalenie terminu szkolenia grupowego u dietetyka celem edukacji w zakresie zasad żywienia – – zgodnego z zapotrzebowaniem kalorycznym, stopniem wyrównania zaburzeń metabolicznych, nadwagą, indywidualne ustalenie składu diety
 • ustalenie terminu UKG, USG nerek
 • zalecenie konsultacji okulistycznej ( badanie dna oka)
 • ustalenie konsultacji u specjalisty rehabilitacji celem określenia zakresu grupowych i domowych ćwiczeń rehabilitacyjnych
 • zalecenia lecznicze : farmakologiczne, prozdrowotne, kontrolne, konsultacyjne ( okulista, diabetolog, nefrolog, endokrynolog)

 

Co nazywamy choroba wieńcową?

 • Serce jest pompą tłocząca krew bogato zaopatrzoną w tlen potrzebny do życia.
 • W ciągu minuty serce pompuje do naczyń około 4-5 litrów krwi w stanie spoczynku. Ilość ta wzrasta w czasie wysiłku.
 • Naczynia wieńcowe odchodzące od aorty zaopatrują bezpośrednio mięsień sercowy w krew .
 • Brak dostatecznej ilości dopływającej do mięśnia sercowego krwi powoduje upośledzenie funkcji serca , spadku wydolności i ostatecznie do zgonu.
 • Najczęstszą przyczyną postępującego niedokrwienia serca jest miażdżyca naczyń wieńcowych przewężająca światło naczyń , a następnie poprzez zamkniecie dopływu krwi do martwicy czyli zawału serca.

 

 

Jak leczyć cukrzycę ?:

 

Zalecenia kliniczne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego u chorych na cukrzycę 2011r.

 

1. Kryteria optymalnego wyrównania glikemii- docelowe wartości HbA1c:

HbA1c ? 7% – ogólne kryterium optymalnego wyrównania glikemii

HbA1c ? 6,5% – w cukrzycy typu 1 i krótkotrwałej cukrzycy typu2

HbA1C < 8% u chorych w wieku > 70 lat z wieloletnią cukrzycą ( >20lat) oraz z powikłaniami makroangiopatycznymi ( przebyty zawał i /lub udar mózgu)

 

2. Kryteria kontroli ciśnienia tętniczego: Wskazane jest , aby wartość ciśnienia tętniczego u chorego na cukrzycę wynosiła <140/90 mmHg, a u chorych z nowo rozpoznanym nadciśnieniem i bez powikłań narządowych wskazane jest podjęcie próby uzyskania docelowej wartości ciśnienia tętniczego < 130/80 mmHg.

 

3. Algorytm leczenia cukrzycy typu 2: modyfikacja stylu życia na każdym etapie oraz:

Etap 1 – monoterapia doustna: metformina lub ewentualnie pochodna sulfanylomocznika ( PMS) u osób szczupłych

Etap 2 – doustna terapia skojarzona: metformina + PMS lub metformina + lek inkretynowy lub metformina +2 leki o różnych mechanizmach działania: (PMS lub lek inkretynowy, lub akarboza)

Etap 3- insulinoterapia prosta : metformina+ insulina bazalna Etap 4- insulinoterapia złożona: metformina + insulina w 2 dawkach ( bazalna lub mieszanki) metformina + intensywna insulinoterapia

 

4. Zaleca się stosowanie kwasu acetylosalicylowego 75-150mg/dobę u chorych na cukrzycę typu 2 i u chorych na cukrzycę typu 1 w wieku > 40 lat, gdy występuje u nich zwiększone ryzyko sercowo-naczyniowe.

 

5. leczenia zaburzeń parametrów gospodarki lipidowej-celowe jest zastosowanie fenofibratu

 

Dlaczego podwyższony poziom cukru we krwi czyli hiperglikemia jest szkodliwa dla zdrowia?
Hiperglikemia przewlekła może spowodować:
1. uszkodzenie drobnych naczyń krwionośnych -mikroangiopatia: siatkówki oka –retinopatia nerek –nefropatia
2. uszkodzenie dużych naczyń krwionośnych – makroangiopatia naczyń wieńcowych naczyń mózgowych naczyń kończyn dolnych
3. nerwów- neuropatia cukrzycowa

 

Jak zapobiegać powikłaniom cukrzycy:
1. stosować dietę wg zaleceń lekarz leczącego
2. kontrolować poziom cukru we krwi na czczo i 2 godziny po posiłkach
3. utrzymywać prawidłowe wartości cholesterolu i trój glicerydów oraz ciśnienia tętniczego
4. W przypadku nadwagi i otyłości zredukować masę ciała
5. Przestać palić papierosy

 

Porównanie światła zdrowej tętnicy z tętnicą przewężoną blaszką miażdżycową w przebiegu zespołu metabolicznego

 

 

Blaszki miażdżycowe mogą występować w naczyniach krwionośnych całego organizmu, a szczególne znaczenie mają te rozwijające się w tętnicach wieńcowych prowadzące do choroby wieńcowej, zawałów serca, a także nagłych zgonów sercowych. Ich lokalizacja może też dotyczyć tętnic obwodowych, czego konsekwencją jest miażdżyca tętnic kończyn dolnych objawiająca się chromaniem przestankowym oraz ostre stany neurologiczne (udary mózgu, przemijające epizody niedokrwienne).

 

 

Przyczyną powstania blaszki miażdżycowej jest cholesterol który powstaje w wątrobie (endogenny cholesterol), a także jest dostarczany z pokarmami w diecie ( egzogenny cholesterol)

 

 

Otyłość brzuszna u chorego z zespołem metabolicznym