Informacje dla Pacjenta

Drogi Pacjencie,

 

Najczęstsze objawy zaburzeń rytmu serca to:

 • – kołatania serca
 • – uczucie szybkiego bicia serca
 • – uczucie mocnego bicia serca
 • – zawroty głowy
 • – utraty przytomności.

 

Objawy te mogą występować rzadko, ale jakże często utrudniając prawidłowe funkcjonowanie. Jeżeli odczuwasz kołatania serca może to być najczęściej występująca arytmia serca pod postacią migotania przedsionków. Poniższy zapis elektrokardiograficzny obrazuje tą arytmię, polegającą na całkowicie niemiarowej akcji serca.

 

 

Przyczyną omdleń może być zbyt wolna akcja serca, wynikająca z zaburzeń wytwarzania bodźców elektrycznych lub przewodnictwa w sercu. Może to mieć miejsce w przypadku tzw. bloków, co przedstawia kolejny zapis elektrokardiograficzny.

 

 

Niektóre zaburzenia rytmu serca o podłożu wrodzonym mogą być szczególnie niebezpieczne u młodych pozornie zdrowych osób. Ich pierwszym objawem może być nagłe zatrzymanie krążenia lub nagły zgon sercowy. Najczęstszą wrodzoną nieprawidłowością, która sprzyja występowaniu zaburzeń rytmu serca jest obecność drogi dodatkowej, co bardzo skutecznie można leczyć wykonując ablację. Natomiast, jeżeli w Twojej Rodzinie wystąpił nagły zgon sercowy u osoby w wieku poniżej 45 roku życia możesz być w grupie ryzyka obecności tzw. wrodzonych schorzeń arytmogennych. Ze względu na groźne dla życia zaburzenia rytmu serca powodujące utraty przytomności u takich osób rozpoznawana jest padaczka.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi zaburzeniami rytmu serca na następujących stronach internetowych:
heartrhythmcharity.org.uk
medmovie.com

 

Współczesna diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca to nie tylko podawanie leków antyarytmicznych, ale także elektroterapia i zabezpieczanie chorych w urządzenia stymulujące. Aby pacjenta zakwalifikować do odpowiedniego sposobu leczenia, trzeba zarejestrować arytmię serca, będącą przyczyną Państwa objawów. W tym celu stosujemy:

 • wysokiej jakości cyfrowe spoczynkowe zapisy EKG

   

 

 • różnorodne sposoby ciągłego monitorowania EKG, w tym krótko i długoterminowe monitorowanie holterowskie przy pomocy miniaturowych cyfrowych rejestratorów

   

   

   

   

 •  

 • Przeprowadzone rejestracje analizujemy przy pomocy zmodernizowanych w roku 2010 systemów holterowskich

   

   

 •  

 • Przykład fragmentu analizy z prawidłowym rytmem serca,

   

   

  wykryty groźny częstoskurcz komorowy.

   

 

Aby mieć wgląd w najnowsze sposoby diagnozowania i leczenia zaburzeń rytmu serca zapraszamy do odwiedzenia następujących stron internetowych, w tym z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego:
ptkardio.pl

wdobrymrytmie.pl

http://www.migotanieprzedsionkow.pl

 

Dla osób, u których zostało rozpoznane lub jest prowadzona diagnostyka w kierunku jednego z wrodzonych schorzeń arytmogennych pod postacią wydłużonego odstępu QT polecamy na bieżąco aktualizowaną stronę internetową z lekami, których nie można stosować w tej grupie pacjentów:
qtdrugs.org

 

Naszymi doświadczeniami i osiągnięciami dzielimy się na łamach specjalistycznych czasopism polskich i zagranicznych. Proponujemy lekturę artykułów Cardiology Journal 2009 v. 16 nr 4 strona 365 cardiologyjournal.org, Folia Cardiologica Excerpta 2010 t. 5 nr 6 strona fce.viamedica.pl

 

Serdecznie zapraszamy do gabinetu osoby kierowane do naszej Poradni z podejrzeniem lub rozpoznaniem wrodzonych i nabytych zaburzeń rytmu serca.