Gabinet porad dla chorych z podejrzeniem zapalenia mięśnia sercowego, zapalenia osierdzia – diagnostyka i prewencja

Zespół lekarzy Poradni: dr A. Musialik-Łydka, dr J. Nowak, prof. dr hab. R.Wojnicz

 

Celem Gabinetu jest ambulatoryjna opieka kardiologiczna, obejmująca diagnostykę, leczenie oraz profilaktykę,  chorych z zapaleniem mięśnia sercowego oraz zapaleniem osierdzia.

 

Poradnia prowadzi diagnostykę zapalenia mięśnia sercowego oraz zapalenia osierdzia z wykorzystaniem podstawowych oraz nowoczesnych metod diagnostyki obrazowej między innymi: ultrasonokardiografii, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, także długoterminowego monitorowania holterowskiego.

 

W uzasadnionych przypadkach wykonywana jest również biopsja endomiokardialna, przeprowadzana zawsze w ramach hospitalizacji szpitalnej. Wszystkie przedstawiona działania mają na celu ustalenie prawidłowego rozpoznania jednej z postaci zapalenia mięśnia sercowego o przebiegu: piorunującym, ostrym, podostrym lub przewlekłym.

 

Podobnie również w zapaleniu osierdzia przeprowadzone badania pozwolą na rozpoznanie jednej z postaci zapalenia osierdzia: ostrej, przewlekłej lub nawracającej oraz  szczególnej postaci jaką jest zaciskające zapalenie osierdzia.

 

Po prawidłowo przeprowadzonym procesie diagnostyczny możliwe jest wdrożenie stosownego leczenia. Najczęściej jest to leczenie farmakologiczne, a w szczególnych przypadkach inwazyjne jak perikardiocenteza czyli nakłucie osierdzia w stanie zagrożenia życia jakim jest tamponada serca.

 

W ramach swoich zadań Poradnia obejmuje regularną kontrolą chorych po zastosowanym leczeniu.