Gabinet porad dla chorych z nadciśnieniem płucnym

Zespoł lekarzy Poradni: dr I. Skoczylas, dr A. Nowowiejska-Wiewióra

 Wytyczne w zakresie diagnostyki i postępowania terapeutycznego

Celem Poradni jest udzielanie porad dla pacjentów z nadciśnieniem płucnym o różnej etiologii tj. idiopatycznym nadciśnieniem płucnym, nadciśnieniem płucnym związanym z chorobą układową i wrodzoną wadą serca. Pod opieką Poradni pozostają także chorzy z przewlekłą zatorowością płucną. Zadaniem Poradni jest diagnostyka ambulatoryjna a w razie konieczności kwalifikacja do leczenia szpitalnego, monitorowanie postępu choroby, a także kwalifikacja chorych do Programów Lekowych NFZ leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego.

 

Do zadań konsultującego lekarza należy:

  • przeprowadzenie wywiadu dotyczącego aktualnych dolegliwości, czynników ryzyka i schorzeń predysponujących do wystąpienia nadciśnienia płucnego
  • diagnostyka ambulatoryjna: elektrokardiogram spoczynkowy, echo serca, test 6 minut marszu, oznaczenie peptydu natriuretycznego NT-pro BNP, USG naczyń żylnych, tomografia komputerowa naczyń płucnych.
  • diagnostyka zaburzeń krzepnięcia w przypadku podejrzenia trombofilii
  • kwalifikacja pacjentów z przewlekłym zakrzepowo- zatorowym nadciśnieniem płucnym do leczenia operacyjnego ( trombendarterektomia płucna)
  • kwalifikacja do leczenia lekami swoistymi dla tętniczego nadciśnienia płucnego (sildenafil, bosentan, prostacykliny) w ramach Programów Lekowych NFZ
  • monitorowanie i ocena skuteczności dotychczasowego leczenia