Gabinet porad dla chorych z nabytą wadą serca

Zespół lekarzy Poradni:

Prof. dr hab. T. Kukulski,  dr P. Chodór, dr K. Wilczek, dr P. Trzeciak, dr W. Streb, dr T. Niklewski, dr D. Puszczewicz

 

Cel:

Diagnostyka, kwalifikacja do leczenia zabiegowego i opieka pozabiegowa chorych z nabytą wadą serca.

 

 

Zadania:

1. Ustalenie wstępnego rozpoznania w oparciu o wywiad,  badanie fizykalne oraz spoczynkowe przezklatkowe badanie echokardiograficzne.

2. Poszerzenie diagnostyki wad serca  o echokardiografię przezprzełykową I obciążeniową , tomografię komputerową, rezonans magnetyczny.

3. Ustalenie stopnia  hemodynamicznego zaawansowania wady . kwalifikacja do leczenia zachowawaczego lub zabiegowego z oceną stopnia pilności zabiegu.

4. Wstępne określenie ryzyka okołopracyjnego zabiegu w oparciu o skalę Logistic EUROscore oraz STS score.

5. Kwalifikacja wybranych chorych do leczenia przezskórnego stenozy aortalnej (TAVI) oraz niedomykalności mitralnej (MITRACLIP).

6. Skierowanie do  leczenia  szpitalnego celem wykonania koronarografii i uzupełnienia badań przed leczeniem zabiegowym wady zwłaszcza u chorych wysokiego ryzyka okołooperacyjnego.

7. Ocena chorego po leczniu zabiegowym: chorzy z zastawką biologiczną , mechaniczną z zapinką  MITRACLIP, ze sztucznymi pierścieniami, diagnostyka dysfunkcji sztucznej zastawki:  ocena przecieków okołozastawkowych, niedopasowanie zastawki, zakrzepica zastawki.

8. Kwalifikacja chorych z dysfunkcją zastawki  do reoperacji.

9. Kontrola  chorych bezobjawowych zakwalifikowanych do leczenia zachowawczego w grupie obserwacyjnej.

10. Kontrola skuteczności leczenia przeciwkrzepliwego i : edukacja chorego,  zaopatrzenie chorych w materiały informacyjne, skierowanie  wybranych chorych do  poradni zaburzeń hemostazy celem diagnostyki zaburzeń krzepnięcia.

 

 

 

Badania diagnostyczne wykonywane w Poradni:

 

  • badania obrazowe: echokardiografia spoczynkowa przezklatkowa i przezprzłykowa, echokardiograficzny test dobutaminowy, echokardiografia wysiłkowa, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny
  • badania laboratoryjne: INR,antytrombina III, bialko C, S .