Gabinet porad dla chorych z migotaniem przedsionków; leczenie i szkolenie z zakresu prewencji udaru mózgu, leczenia p/krzepliwego, zaburzeń układu krzepnięcia i hemostazy

Liderzy Poradni: dr P. Pruszkowska, dr P. Trzeciak 

Cel Gabinetu:

Celem Gabinetu jest udzielanie porad w zakresie rozpoznania, strategii leczenia i prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych i krwotocznych chorych z migotaniem przedsionków.

Zadania:

 • Ocena ryzyka wystąpienia migotania przedsionków.
 • Ustalenie schematu badań mających na celu wykrycie migotania przedsionków u chorych wysokiego ryzyka
 • Ustalenie strategii leczenia migotania przedsionków (strategia kontroli rytmu lub kontroli częstości rytmu)
 • Ustalenie schematu leczenia i badań kontrolnych w zależności od przyjętej strategii leczenia.
 • Ocena wskazań do ablacji migotania przedsionków.
 • Ocena ryzyka wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych u chorych z migotaniem przedsionków
 • Ocena ryzyka wystąpienia powikłań krwotocznych
 • Informowanie pacjentów o celowości i możliwych powikłaniach leczenia przeciwkrzepliwego i/lub antyagregacyjnego
 • Ustalenie schematu wizyt kontrolnych i oznaczeń wskaźnika INR w oparciu o ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych i krwotocznych.
 • Edukacja pacjenta w zakresie samokontroli
 • Ustalenie wskazań wskazań do konsultacji specjalistycznych.
 • Rozważenie alternatywnych metod leczenia

Gabinet leczenia i monitorowania leczenia przeciwzakrzepowego

Zadania:

 • Opieka i edukacja nad pacjentami stosującymi leczenie przeciwzakrzepowe: pacjentów z migotaniem przedsionków, po udarze mózgu, po implantacji sztucznych zastawek, z zatorowością płucną.
 • Stworzenie bazy pacjentów stosujących leczenie przeciwzakrzepowe do wykorzystania w badaniach naukowych nad skutecznością stosowanego leczenia i nowymi lekami przeciwzakrzepowymi. Ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów po incydentach zatorowo-zakrzepowych podczas stosowania leczenia przeciwzakrzepowego.
 • Opieka nad pacjentami po incydentach zakrzepicy w stencie ze stworzeniem bazy takich pacjentów.