Gabinet porad dla chorych z chorobami układu sercowo-naczyniowego powyżej 75 roku życia

Celem Poradni dla Osób Starszych z chorobami układu krążenia jest przede wszystkim kompleksowa diagnostyka kardiologiczna(EKG, UKG, Doppler naczyń obwodowych, Holter, test wysiłkowy, ocena wyrównania zaburzeń weglowodanowo-lipidowych),w oparciu o którą to wraz z każdorazową oceną psycho-fizyczną Seniora pozwoli lekarzom na ustalenie indywidualnej farmakoterapii, tak aby Jesień Życia mogła być spokojna i szczęśliwa!
Zapraszamy!

 

Zespół lekarzy Poradni:

Dr Anetta M. Kowalczuk-Wieteska (zdjęcie)
Dr Ewa Markowicz

Dr Iwona Dec

Dr Kowalczuk

 

Celem porady jest objęcie leczeniem chorób układu sercowo-naczyniowego osób po 75 roku życia.

Zadaniem lekarza konsultanta jest:

  1. Przeprowadzenie wywiadu dotyczącego schorzeń-układu sercowo naczyniowego, dotychczasowego leczenie w trm inwazyjnego i nieinwazyjnego.
  2. Ocena sprawności psycho-ruchowej pacjenta pod kątem samodzielnego funkcjonowania, stanu mentalnego oraz formy sprawowanej nad nim opieki.
  3. Zlecenie procedur diagnostycznych w zależności od wyniku badania podmiotowego , przedmiotowego: EKG, UKG, Doppler naczyń obwodowych, Holter, test wysiłkowy, test spiroergometryczny, spirometria, kontrola rozrusznika, ICD, układu resynchronizującego, 1 raz w roku parametrów gospodarki lipidowej, węglowodanowej ( HbA1c), wydolności nerek elektrolitów.
  4. W razie p/wskazań do testu wysiłkowego zlecenie tomograficznej oceny uwapnienia oraz drożności tętnic wieńcowych.
  5. Przeprowadzenie raz w roku porady kompleksowej z poinformowaniem lekarza kierującego o przeprowadzonej diagnostyce oraz wyni9kach leczenia.
  6. Modyfikacja dotychczasowej farmakoterapii celem uniknięcia polipragmazji.
  7. W razie pogorszenia stanu ogólnego w stopniu uniemożliwiającym diagnostykę i leczenie w ramach Poradni Dla Pacjentów Powyżej 75 roku życia, skierowanie chorego do oddziału lecznictwa zamkniętego o profilu kardiologicznym lub geriatrycznym.