Gabinet porad dla chorych dorosłych i dzieci z wrodzoną wadą serca

PORADNIA DLA CHORYCH DOROSŁYCH I DZIECI Z WRODZONĄ WADĄ SERCA
Dr n.med. Maria Żyła-Frycz 

Celem poradni jest ustalenie bądź weryfikacja rozpoznania wrodzonej wady serca oraz ukierunkowanie dalszego postępowania.

 

Kompleksowa diagnostyka wykonywana jest w oparciu o badania: EKG, UKG, Holter-EKG, Holter ciśnieniowy, test wysiłkowy, tomografię komputerową, badania laboratoryjne itp.

 

 

Poradnia zajmuje się również kontrolą kardiologiczną pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych wrodzonych wad serca oraz leczonych metodami interwencyjnymi, prowadzi także wstępną diagnostykę i leczenie zaburzeń rytmu i przewodzenia u tych pacjentów.

 

 

Dążymy do uzyskania poprawy zdrowia naszych pacjentów poprzez wykonywanie zadań na najwyższym poziomie, zgodnie ze standardami Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Poradnia udziela wysokospecjalistycznych porad kardiologicznych od okresu noworodkowego do dojrzałego.
Przyjęcie po uprzedniej rejestracji – Tel. 32/3733629