Gabinet porad dla chorych dorosłych i dzieci z niewydolnością serca

Liderzy Poradni: prof. dr hab. M. Zakliczyński, dr J. Nowak, prof. dr hab. T. Kukulski, dr B. Chodór, dr A. Barańska-Kosakowska,

dr P. Rozentryt, dr M.  Świerad

  • Jakimi pacjentami się zajmujemy?
    Opiekujemy się chorymi, u których postawiono rozpoznanie niewydolności serca lub przewlekłej niewydolności serca, a także pacjentami ze wszelkimi innymi schorzeniami serca, takimi jak choroba niedokrwienna, wady zastawkowe, wady wrodzone, przebiegającymi z obniżeniem się frakcji wyrzutowej lewej komory ≤35-40% i/lub upośledzeniem wydolności fizycznej w klasie czynnościowej NYHA II-IV, w tym również chorymi po zabiegach kardiochirurgicznych. Naszą szczególną troską objęci są chorzy z najcięższymi postaciami niewydolności serca, kwalifikowani do zabiegów mechanicznego wspomagania krążenia i transplantacji serca.

 

  • Jaki jest cel wykonywanych badań?
    Profil badań obejmuje stwierdzenie przyczyny niewydolności serca, stopnia jej zaawansowania, prognozowania czasu przeżycia, kwalifikacji do dalszego leczenia zachowawczego, chirurgicznego lub elektroterapii, a także wykluczenie alternatywnych przyczyn dolegliwości typowych dla niewydolności serca, w tym szczególnie chorób płuc jako przyczyny duszności, i diagnostykę obciążeń istotnych z punktu widzenia dalszego proponowanego leczenia.