Gabinet kwalifikacji do leczenia inwazyjnego objawowych chorób serca i naczyń

 Zespół lekarzy Poradni: dr  P. Chodór, dr K. Wilczek, dr T. Wąs

Cel: Kwalifikacja chorych po przebytej diagnostyce kardiologicznej do poszczególnych metod leczenia inwazyjnego: PCI, rot ablacja i inne metody rewaskularyzacyjne.

 

Zadania lekarza konsultującego:

 • Przeprowadzenie wywiadu dotyczącego aktualnych dolegliwości
 • Badanie fizykalne i wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych (badania laboratoryjne, EKG, test wysiłkowy, UKG, angio TK i innych)
 • Ocena dostarczonej dokumentacji w tym wykonanej koronarografii, testów obciążeniowych
 • Kwalifikacja chorych do poszczególnych zabiegów inwazyjnych.

 

Gabinet porad dla chorych ze stenozą aortalną i wysokim ryzykiem operacji wymiany zastawki.

 

Celem poradni jest:

 

1. Prowadzenie – „screening” chorych kierowanych do SCCS z intencją przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej (TAVI).

 • Badanie podmiotowe i przedmiotowe chorych
 • Wykonanie panelu badań laboratoryjnych
 • Wykonanie badania UKG
 • Wykonanie badań dodatkowych: angio TK i innych

 

2. Kwalifikacja chorych do TAVI –ustalenie terminu leczenia

 

3. Ustalenie strategii postępowania przed zabiegiem TAVI

 • Ustalenie wskazań i terminu przyjęcia do leczenia metodą balonowej walwuloplastyki zastawki aortalnej (BAV).
 • Ustalenie i zlecenie optymalnej farmakoterapii
 • Ustalenie wskazań i terminu przyjęcia do wszczepienia kardiostymulatora/BIV-ICD

 

4. Prowadzenie chorych po zabiegach TAVI – badania kontrolne wg ustalonego protokołu.