Gabinet kwalifikacji do diagnostyki elektrofizjologicznej, elektroterapii i kontroli rozruszników

Liderzy Poradni: dr hab. O. Kowalski, dr E. Adamowicz

CELE I ZADANIA PORADNI ELEKTROFIZJOLOGII KLINICZNEJ

CELE:

1. Kwalifikacja chorych z zaburzeniami rytmu do badań diagnostycznych, zarówno nieinwzyjnych jak i inwazyjnych

Obejmuje:

 • wywiad dotyczący ogólnego stanu kardiologicznego oraz szczegółowo zaburzeń rytmu serca
 • badanie fizykalne
 • zlecenie niezbędnych do postawienia diagnozy badań dodatkowych ze szczególnym uwzględnieniem oceny zaburzeń rytmu – EKG, monitoring holterowski, stymulacja przezprzełykowa, implantacja wszczepialnych loop-recorderów, w razie braku dokumentacji również badan ogólno-kardiologicznych (test wysiłkowy, UKG, TK lub MRI)

2. Kwalifikacja do zabiegów ablacji zaburzeń rytmu serca, zarówno przy użyciu energii prądu o częstotliwości radiowej jak i krioablacji.

Obejmuje:

 • wywiad dotyczący ogólnego stanu kardiologicznego oraz szczegółowo zaburzeń rytmu serca
 • badanie fizykalne
 • analizę posiadanej dokumentacji elektrokardiograficznej, a w przypadku jej braku zlecenie niezbędnych do postawienia diagnozy badań dodatkowych ze szczególnym uwzględnieniem oceny zaburzeń rytmu – EKG, monitoring holterowski, stymulacja przezprzełykowa, implantacja wszczepialnych loop-recorderów, w razie braku dokumentacji również badan ogólno-kardiologicznych (test wysiłkowy, UKG, TK lub MRI)

3. Kwalifikacja chorych do implantacji urządzeń wszczepianych – stymulatora, serca, automatycznego wszczepialnego defibrylatora – kardiowertera oraz do terapii resynchronizującej

Obejmuje:

 • wywiad dotyczący ogólnego stanu kardiologicznego oraz szczegółowo zaburzeń rytmu serca
 • badanie fizykalne
 • analizę posiadanej dokumentacji elektrokardiograficznej, a w przypadku jej braku zlecenie niezbędnych do postawienia diagnozy badań dodatkowych ze szczególnym uwzględnieniem oceny zaburzeń rytmu – EKG, monitoring holterowski, stymulacja przezprzełykowa, implantacja wszczepialnych loop-recorderów, w razie braku dokumentacji również badan ogólno-kardiologicznych (test wysiłkowy, UKG, TK lub MRI)

4. Prowadzenie kontroli u pacjentów po implantacji urządzeń wszczepialnych, połączony z nadzorem przy zastosowaniu telemonitoringu internetowego.

Obejmuje:

 • wywiad dotyczący ogólnego stanu kardiologicznego oraz szczegółowo zaburzeń rytmu serca
 • badanie fizykalne
 • ocenę stanu ogólno-kardiologicznego
 • analizę stanu funkcjonalnego implantowanego urządzenia, połączoną z optymalizacją programu komputera sterującego
 • analizę danych z telemonitoringu u chorych z implantowanym ICD oraz CRT-D oraz adekwatną reakcję na stwierdzony stan urządzenia lub obecność zaburzeń rytmu w tym telefoniczne zaproszenie chorego na dodatkową kontrolę w poradni lub zalecenie kontaktu z lekarzem w miejscu zamieszkania