Gabinet dla chorych niezdiagnozowanych, zgłaszających się do SCCS po raz pierwszy

W Zespole Poradni Specjalistycznych SCCS konsultacji ambulatoryjnych udzielają lekarze w 18 gabinetach  zadaniowych,  włącznie z gabinetem porad dietetyka. Prowadzona jest również rehabilitacja pacjentów obciążonych schorzeniami serca i naczyń, zespołem metabolicznym, cukrzycą, niewydolnością nerek, udarem mózgu. Zakres ćwiczeń rehabilitacyjnych dostosowany jest indywidualnie do potrzeb i możliwości danego pacjenta.

Poradnia dla pacjentów zgłaszających się po raz pierwszy dedykowana jest chorym jeszcze niezdiagnozowanym, którzy otrzymali skierowanie do Poradni Kardiologicznej od lekarza rodzinnego lub innego specjalisty.

Poradnia Kardiologiczna mieszcząca się w budynku B SCCS, przyjmuje chorych w dniach od poniedziałku do piątku z wyjątkiem świąt.

 W poniedziałek rejestracja poradni czynna jest  od 7.25-18.00

  W pozostałe dni rejestracja poradni  czynna  jest od 7.25-16.00.

Liderzy Poradni: dr J. Frycz (lekarz koordynujący), mgr D. Włodarczyk (pielęgniarka koordynująca)

Zadania Poradni:

  1. Przeprowadzenie wywiadu i badania fizykalnego z pacjentem zgłaszającym się po raz pierwszy do Poradni Kardiologicznej.
  2. Udzielanie porad wysoko-specjalistycznych w 18 profilowanych gabinetach diagnostyczno-terapeutycznych.
  3. Wykonanie kompleksowych badań analitycznych.
  4. Wykonanie badań diagnostycznych w dostępnych pracowniach przy poradniach.
  5. Udzielanie porad z zakresu zdrowego stylu życia: promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

 

WAŻNE INFORMACJE DLA CHORYCH NIEZDIAGNOZOWANYCH I LEKARZY KIERUJĄCYCH do PORADNI SCCS:

Chorzy zgłaszający się na konsultacje powinni się zgłosić do poradni co najmniej pół godziny  przed zaplanowaną godziną przyjęcia celem wykonania zleconych procedur diagnostycznych. 

Chorzy zgłaszający się po raz pierwszy  powinni  dostarczyć skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z rozpoznaniem  dotyczącym choroby układu sercowo –naczyniowego.

Wszystkich chorych zgłaszających się po raz pierwszy prosimy o:

  zgłoszenie się do rejestracji  poradni celem zarejestrowania się na bieżącą wizytę i wykonanie badań diagnostycznych. 

– dostarczenie  dokumentacji z zakresu dotychczasowego leczenia, 

– skierowania z wstępnym rozpoznaniem, 

– dowodu osobistego, karty NFZ jeśli posiada

– wyników  dotychczasowych badań lekarskich i badań dodatkowych  przeprowadzonych przez lekarzy konsultujących chorego w poradni POZ w których zwykle pracują  dobrze wyszkoleni lekarze rodzinni  oraz lekarze ze specjalizacją z chorób wewnętrznych,

  wyników badań z innych poradni specjalistycznych (jeśli dotyczy),

  wypisów ze szpitali , jeżeli chory był hospitalizowany,

  spis leków przyjmowanych dotychczas przez chorego.

Zasady Przyjęć:

– chorzy pierwszorazowi: przypadek „pilny” i „stabilny”, po uprzednim uzgodnieniu  terminu i wpisaniu w kolejkę oczekujących przejmowani są wg harmonogramu pracy lekarzy zatrudnionych w Poradni,

– pacjenci kontynujący leczenie, przyjmowani są zgodnie z wyznaczonym  terminem wizyty

– chorzy w stanie zagrożenia życia przyjmowani są w trybie nagłym

Po przeprowadzeniu wstępnej diagnostyki i wykonaniu badań dodatkowych chory  w zależności od rodzaju postawionego wstępnie rozpoznania jest kierowany do:

  • dalszych badań diagnostycznych z ustaleniem terminu przez lekarza konsultującego ,
  • jeśli w danej chwili nie wymaga leczenia szpitalnego, ani też dalszej diagnostyki kardiologicznej  chory pozostaje pod opieką poradni POZ.
  • w razie gdy stan zdrowia wymaga dalszej diagnostyki i leczenia podyktowanej stanem zdrowia, chory kierowany jest do  oddziałów szpitalnych SCCS:

  1-w trybie natychmiastowym (ostry dyżur),

  2-w trybie pilnym lub planowym w zależności od rodzaju rozpoznanego schorzenia oraz stopnia  zaawansowania  choroby.

 Dalsze leczenie do czasu ponownej kontroli w SCCS powierzamy lekarzom poradni rejonowej w której konsultują lekarze rodzinni często interniści, a nawet kardiolodzy,

Po konsultacji w SCCS chory otrzymuje kartę informacyjną od lekarza  konsultującego zawierającą wyniki przeprowadzonych badań oraz zalecenia dotyczące dalszego postępowania terapeutycznego.

Odrębna grupę chorych stanowią osoby oczekujące na zabiegi chirurgiczne  lub leczenie farmakologiczne obciążające układ sercowo-naczyniowy, oraz wymagające przed tego rodzaju leczeniem  kontroli  i diagnostyki kardiologicznej .

 W takim przypadku  przyjmujemy chorych w trybie pilnym celem określenia stopnia zaawansowania schorzenia układu sercowo-naczyniowego i wdrożenia właściwego postępowania terapeutycznego