Gabinet diagnostyki, leczenia i prewencji wtórnej schorzeń serca i naczyń

Gabinet porad w zakresie diagnostyki, leczenia i prewencji wtórnej schorzeń serca i naczyń

Liderzy Poradni: dr M. Świerad (Kierownik Poradni Kardiologicznej), dr J. Szkodziński,  dr M. Frycz

 

Celem gabinetu prewencji wtórnej jest udzielanie porad w zakresie leczenia rozpoznanych już wcześniej schorzeń układu sercowo naczyniowego, dalsze leczenie farmakologiczne , monitorowanie czynników ryzyka, diagnostyka nowo pojawiających dolegliwości, zapobieganie nawrotom choroby poprzez wczesną diagnostykę i intensyfikację leczenia, a w razie zaostrzeń choroby kierowanie do diagnostyki i leczenia szpitalnego.

 

Do zadań konsultującego lekarza należy:

  • przeprowadzenie wywiadu dotyczącego aktualnych dolegliwości , wykonanych zabiegów inwazyjnych, oraz czynników ryzyka
  • ocena skuteczności dotychczasowego leczenia
  • wykonanie procedur diagnostyczno-terapeutycznych:
  • test wysiłkowy, spiroergometryczny, UKG, USG tętnic obwodowych, Holter , kontrola rozrusznika, tomografia komputerowa, badania laboratoryjne , parametry gospodarki lipidowej, węglowodanowej, wydolności nerek, wątroby, elektrolity
  • ustalenie dalszego postępowania leczniczego i diagnostycznego
  • dostosowanie farmakoterapii do aktualnego stanu zdrowia i zgłaszanych dolegliwości

 

Po przeprowadzeniu w/wymienionych badań poinformowanie chorego jak również lekarza kierującego w formie pisemnej ( porada kompleksowa) o wynikach i dalszym postępowaniu terapeutycznym obejmującym: zalecenia farmakologiczne, diagnostyczne, dietetyczne.

 

W razie pogorszenia stanu zdrowia wydanie skierowania do diagnostyki szpitalnej i ewentualnego leczenia inwazyjnego, w trybie zależnym od wyników badań.

 

W przypadkach wątpliwych skierowanie chorego na konsultację do gabinetu o odpowiednim profilu diagnostyczno – terapeutycznym.