Poradnia kardiologiczna w nowym budynku ŚCCS

Witamy!

Szanowni Państwo!


Zwracamy się do Was: Koledzy Lekarze, Przyjaciele ŚCCS oraz szanowni Pacjenci , Ci którzy już korzystaliście z naszych usług medycznych jak i Ci, którzy zamierzają się dopiero u nas leczyć.

 

Pragniemy podzielić się z Wami radosną wiadomością, że w dniu 26.04. 2011r., po kilkunastu latach starań, otwieramy podwoje poradni kardiologicznej w nowym budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej 9 w Zabrzu.

 

W imieniu dyrektora ŚSCS profesora dra hab. n. med. Mariana Zembali, dyrektora ds. medycznych profesora dr hab.n med. Mariusza Gąsiora, dyrektor ds. ekonomiczno-administracyjnych, mgr Bożeny Dudy, kierowników oddziałów kardiologicznych profesorów: dr hab. n. med. Leszka Polońskiego, Zbigniewa Kalarusa i Jacka Białkowskiego, lekarzy konsultujących w poradni, personelu pracowni diagnostycznych, oraz pielęgniarek i całego zespołu administracyjnego, a także wszystkich tych, którzy przyczynili się do powstania nowego lokum poradni kardiologicznej, pragnę zaprosić Państwa do leczenia w nowo usytuowanej jednostce.

 

Czujemy się zaszczyceni zaufaniem, jakim Państwo nas obdarzacie i możliwością troski o Wasze zdrowie. Aby temu sprostać, postanowiliśmy stworzyć nowy, korzystniejszy dla chorych model leczenia.

 

Podążając za postępem wiedzy medycznej, powołaliśmy na bazie naszych umiejętności oraz dostępnej aparatury diagnostycznej, zadaniowy model poradni oparty na zespołach lekarskich specjalizujących się w równych dziedzinach kardiologii.

 

W wyniku takich ustaleń powstał zadaniowy model gabinetów lekarskich ukierunkowanych na diagnostykę, leczenie, prewencję chorób układu sercowo- naczyniowego oraz rehabilitacje kardiologiczną.

 

Konsultacje i leczenie w odpowiednio sprofilowanych gabinetach będą związane z rozpoznaniem lekarza kierującego, wywiadem zebranym od chorego, wcześniej przeprowadzonymi procedurami diagnostycznymi i terapeutycznymi oraz aktualnym stanem zaawansowania choroby.

 

Naszą misją zawsze pozostanie troska o Wasze zdrowie, zaufanie, świadomość i Waszą nadzieję.

 

Z poważaniem koordynator i kierownik poradni kardiologicznej,
dr n med. Teresa Zielińska

 

Poniżej przestawiam schemat organizacyjny poradni: