prof. Marian Zembala

marian_zembala

Leczyć po ludzku


Misją Śląskiego Centrum Chorób Serca, realizowaną przez nas każdego dnia, jest ”Ratować, nowocześnie leczyć, dawać nadzieję”.

 

Ratować – oznacza przyjmowanie nawet najtrudniejszych chorych z grupy najwyższego ryzyka. W naszym ośrodku realizowany jest z powodzeniem program ECMO – program ratowania noworodków nieprzystosowanych do życia, program ratowania chorych we wstrząsie kardiogennym, mechanicznego wspomagania niewydolnego serca, płuc, przeprowadzane są transplantacje serca, płuc, operacje w ostrej i przewlekłej zatorowości płucnej.

 

Nowocześnie leczyć – to realizować, w trybie 24-godzinnym, cele i zadania nowoczesnej kardiologii, kardiochirurgii i transplantologii dorosłych i dzieci. Świadectwem naszych działań jest blisko 2000 wykonanych operacji serca, naczyń i płuc rocznie. Nie ma na świecie takiego zabiegu kardiochirurgicznego, którego nie wykonywano by w Zabrzu. W naszym Ośrodku, po raz pierwszy w Polsce (jako drugim ośrodku w Europie, po Tuluzie), w roku 1986 uruchomiono nowoczesny program leczenia zawału serca metodą angioplastyki wieńcowej. Model leczenia najskuteczniejszego, obarczonego niską śmiertelnością, który wprowadzono w całym kraju, we wszystkich ośrodkach inwazyjnej kardiologii w Polsce i który obecnie jest powszechnie dostępny dla chorych z zawałem serca i kardiologicznymi stanami zagrożenia życia.

 

Dawać nadzieję – to wyzwanie a jednocześnie determinacja do wprowadzania innowacyjnych technologii, jeszcze bardziej skutecznych form diagnostyki i leczenia. W naszym Ośrodku, po raz pierwszy w Polsce, zastosowano technikę nieoperacyjnego leczenia chorej zastawki aortalnej u chorych starszych, zwykle powyżej 75 roku życia, metodą TAVI. Prowadzone od przyszłego roku, dzięki pozyskanej dotacji unijnej, badania naukowe w zakresie regeneracji uszkodzonego serca przy pomocy komórek macierzystych, to świadectwo bardzo sprawnego warsztatu naukowego i potencjału intelektualnego naszych badaczy i klinicystów.

 

Leczyć po ludzku oznacza także stworzenie takiej organizacji pracy szpitala, w której chory jest rzeczywiście podmiotem w wymiarze: medycznym, etycznym, organizacyjnym a czasem także socjalnym. W naszym Ośrodku każdy ma zagwarantowany dostęp do leczenia, w przypadku chorych pilnych przyjęcie odbywa się w trybie natychmiastowym (24-godzinna dostępność – tętniaki aorty pilne), w trybie pilnym – do 7 dni (objawowe wady stenozy aortalnej, niestabilność wieńcowa). Czas oczekiwania na zabiegi planowe wynosi u dorosłych 4-6 miesięcy (operacje wieńcowe), w przypadku osób z wadami zastawkowymi 2-3 miesiące, u dzieci (planowe operacje wrodzonych wad serca) – 2-3 miesiące. Dla porównania, w Norwegii, Szwecji czy Wielkiej Brytanii czas oczekiwania na planowy zabieg kardiochirurgiczny wynosi od 8 miesięcy do 1,5 roku.

 

Leczyć po ludzku oznacza przyjęcie systemu rozwiązań przyjaznych dla chorego, ale i personelu leczącego, rozwiązań, które stawiają pacjenta w centrum naszych działań a jednocześnie czynią jego pobyt w szpitalu przyjemniejszym, mniej traumatycznym. Podczas pobytu w Śląskim Centrum opiekę nad chorym sprawuje zespół złożony z doświadczonych lekarzy, pielęgniarek, specjalistów rehabilitacji, dietetyków i personelu pomocniczego.

 

Z myślą o naszych pacjentach, ich prawie do najnowszych i najskuteczniejszych metod leczenia, ale także do wysokiego komfortu podczas hospitalizacji, zbudowaliśmy nowy szpital, utworzyliśmy nowe oddziały, wyposażone w innowacyjny, światowej klasy sprzęt – aby jeszcze skuteczniej ratować, nowocześniej leczyć i dawać nadzieję, także tym najtrudniejszym, najbardziej potrzebującym chorym.

 

W naszym Ośrodku każdy przyjmowany do szpitala chory otrzymuje kartę praw i obowiązków pacjenta. Uświadomienie, a w razie potrzeby wyjaśnienie pacjentowi jego praw, daje chorem poczucie bezpieczeństwa, gwarantuje lepsze samopoczucie psychiczne i w rezultacie często sprawniejszy, lepszy przebieg leczenia. Nasi chorzy otrzymują szczegółową informację na temat badań, którym mają się poddać i związanego z tym ryzyka. Pacjent musi wyrazić zgodę na leczenie. Rozmowa z lekarzem pozwala na wspólne omówienie strategii leczenia, wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości i świadome podjęcie decyzji.

 

Wreszcie, leczyć po ludzku oznacza systematyczne monitorowanie jakości leczenia, z perspektywy samego pacjenta. Każdy chory przyjęty do naszego Szpitala otrzymuje ankietę do wypełnienia, w której może określić poziom zadowolenia z wykonanych świadczeń: od jakości serwowanych w szpitalu posiłków po podejście lekarzy i personelu medycznego do chorego. Ankiety są anonimowe, po zakończeniu leczenia pacjent przesyła lub zostawia je w naszym Centrum. Wypełnione formularze poddawane są comiesięcznej analizie a jej wyniki stanowią podstawę do podejmowania na bieżąco ewentualnych działań korygujących. Ankieta dostępna jest również na stronie internetowej naszego szpitala (www.scccs.pl), w zakładce Dla Pacjenta (Ankiety, opinie), tam też znajdują się aktualizowane co kwartał wyniki badań satysfakcji pacjenta z leczenia i hospitalizacji w Śląskim Centrum.

 

Nasz kontakt z chorym nie kończy się z chwilą opuszczenia przezeń szpitala. Na naszej stronie internetowej, obok ważnych wydarzeń z życia Szpitala, pacjent znaleźć może ciekawe artykuły dotyczące zdrowego trybu życia, profilaktyki chorób układu krążenia, roli wykonywania badań kontrolnych czy wykonywanych operacji. Publikowane są również informacje o organizowanych przez Centrum akcjach prozdrowotnych (Biała Niedziela, akcja „Wyprzedź cukrzycę”, Program Zdrowie). Karta Praw Pacjenta dostępna jest w specjalnej zakładce „Dla Pacjentów”, tam też znaleźć można cenne informacje na temat systemu Kardiotele, jak również opracowane przez naszych specjalistów poradniki (do pobrania). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa, w myśl powiedzenia „Lepiej zapobiegać niż leczyć”, stworzyliśmy interaktywny system profilaktyki „Wirtualny Kardiolog”, umożliwiający internaucie „przebadanie się”, wstępną ocenę ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej.

 

Z myślą o naszych Pacjentach leczonych w trybie ambulatoryjnym utworzyliśmy specjalną stronę Zespołu Poradni Specjalistycznych SCCS (poradnia.sccs.pl). Witryna ta, analogicznie do zastosowanego w SCCS nowego modelu poradni, tzw. poradni zadaniowej, podzielona jest na swego rodzaju e-gabinety, zawierające wyczerpujące i profesjonalnie opracowane materiały edukacyjno-informacyjne na temat poszczególnych schorzeń układu krążenia oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane nam przez Pacjentów pytania.

 

Wydawany przez nasz Szpital kwartalnik Szlachetne Zdrowie dodatkowo integruje środowisko leczonych, leczących i organizujących leczenie.

 

Nasza misja „Jesteśmy, aby ratować, leczyć, dawać nadzieję…” nie jest tylko czczym sloganem. To realizowane przez nas codziennie zadanie, z pasją i oddaniem. Podejmujemy wiele inicjatyw, by jeszcze lepiej służyć choremu człowiekowi. Wdrażamy nowe, pionierskie programy leczenia – by leczyć lepiej, skuteczniej. Opuszczamy naszych chorych zwykle u schyłku dnia. Zmęczeni, przepracowani, ale wewnętrznie spełnieni, z poczuciem dobrze wykonanego obowiązku.

 

Jestem przekonany, że nasz Ośrodek stanowi dobry przykład nowoczesnego, europejskiego, profesjonalnego i przede wszystkim etycznego działania, gdzie chory jest podmiotem i zawsze stawiany jest w centrum naszej pracy, stanowi jej sens.

 

Na zakończenie, pozwolę sobie przytoczyć swego rodzaju dekalog, napisany niegdyś przez wielkiego lekarza, prof. Rene G. Favaloro, twórcę chirurgii wieńcowej. To zasady, jakimi powinien kierować się każdy lekarz, wytyczne jakimi kierujemy się my, pracownicy Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

 

Dekalog lekarza wg Rene G. Favaloro:

  1. Bądź uczciwy.
  2. Pracuj z pasją, zaangażowaniem i bezgranicznym poświęceniem.
  3. Nie kieruj się osobistymi poglądami czy uprzedzeniami . Nie pozwól, by przekonania innych wpływały na Twoje myślenie.
  4. Osobiste zaangażowanie ma wartość tylko wówczas, gdy płynie z naszej własnej woli, nie jest podyktowane zewnętrznym nakazem czy ograniczeniem
  5. Nigdy nie zbaczaj ze ścieżki etycznego postępowania wobec chorego i jego rodziny. Nie zapominaj o szacunku i respektowaniu godności chorego .
  6. Praca zespołowa jest kluczem do sukcesu. Wymaga pokory. Zastąp „ja” – słowem „my”.
  7. Każde działanie powinno służyć prawdzie i tylko prawdzie. Sygnalizuj niepokojące zachowania. Niczego nie zyskasz, opierając się na kłamstwie.
  8. Jeśli podczas niesienia ulgi choremu człowiekowi możemy wzbogacić naszą wiedzę i zdobyć nowe doświadczenie – nasza satysfakcja będzie podwójna.
  9. Nasza praca skupia się na pacjencie. Jest on jedyną osobą, która zasługuje na specjalne przywileje.
  10. Radość i zadowolenie z wykonywania naszego zawodu osiągniemy tylko wówczas, gdy uświadomimy sobie, że tak naprawdę jedyną prawdziwą nagrodą jest dla nas ta, płynąca z poczucia dobrze spełnionego obowiązku.

 

W imieniu społeczności Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Prof.dr hab med Marian Zembala
Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu